معرفی نژاد سگ چاوچاو

سگ چاوچاو نژادی مقتدر می باشد که فقط از صاحب خود فرمان می گیرد. این سگ بسیار باهوش است و آموزش ها را به خوبی یاد می گیرد. سگ چاو چاو یکی از نژادهایی است که دارای زبان آبی می ... ادامه مطلب