پت لاورز

نیاز به مشاوره با مجموعه ما دارید؟

سگ ها تنها موجوداتی هستند که صاحب خود را بیشتر از خودشان دوست دارند
قبل از آوردن این فرشته ها به زندگی خودحتما تمامی جوانب را در نظر گرفته و مشاهده های لازم را کسب فرمایید.

پت لاورز

سگ ها تنها موجوداتی هستند که صاحب خود را
بیشتر از خودشان دوست دارند
قبل از آوردن این فرشته ها به زندگی خود
حتما تمامی جوانب را در نظر گرفته و مشاهده های
لازم را کسب فرمایید.

نیاز به مشاوره با مجموعه ما دارید؟

معرفی نژاد ها

نژاد پودل

توضیحات

نژاد پامرانین

توضیحات

سگ شیتزو

نژاد شیتزو

توضیحات

گربه اسکاتیش

نژاد اسکاتیش

توضیحات

سگ چاوچاو

نژاد چاوچاو

توضیحات

سگ گلدن رتریور

نژاد گلدن رتریور

توضیحات

سگ مالتیز

نژاد مالتیز

توضیحات

گربه بریتیش

نژاد بریتیش

توضیحات

پشتیبانی

انجام خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته

صدور شجره نامه

صدور شجره نامه همراه با لوگوی فدراسیون جهانی سگ (FCI)

نیروهای متخصص

استفاده از نیروهای مجرب و متخصص در زمینه فروش و نگهداری سگ

پذیرش بین المللی

با داشتن دیپلم و مدارک بهداشتی ما در سخت ترین کشورهای دنیا در امر قرنطینه پذیرش کنید.

نژاد پودل

توضیحات

نژاد پامرانین

توضیحات

سگ مالتیز

نژاد مالتیز

توضیحات

سگ شیتزو

نژاد شیتزو

توضیحات

گربه بریتیش

نژاد بریتیش

توضیحات

سگ گلدن رتریور

نژاد گلدن رتریور

توضیحات

گربه اسکاتیش

نژاد اسکاتیش

توضیحات

سگ چاوچاو

نژاد چاو چاو

توضیحات